TÌM HIỂU VỀ BỆNH UNG THƯ
NHÓM BỆNH KHÁC

Tổng quan về căn bệnh ung thư

Ung thư di căn có thể chữa khỏi?

1/2/2014 1:05:11 AM

Ung thư không dễ di căn, khi di căn chưa phải là hết cách chữa

Tổng quan về căn bệnh ung thư

11/12/2013 10:56:31 AM

Theo bản tin về ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) số 297 tháng 2 năm 2011, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Tỉ lệ tử vong do ung thư năm 2008 chiếm 13% với số lượng 7,6 triệu người trong số 57 triệu ca tử vong do bệnh tật toàn cầu.
Hiện tại có: 2 bản ghi.